Najlepše se Vam zahvaljujem za vse koristne informacije in nasvete. Sobica je prijetno topla in IR paneli služijo svojemu namenu.